Irish Classes

Gaelbhratach

Bhí an-chraic againn i rith na Samhna agus chum na hArdranganna Orthaí agus Deochanna Draíochita.

Bronnadh

Táimid go léir ar bís í Scoil Iósaif toisc gur bronnadh an Gaelbhratach orainn i