Gaelbhratach

gaelbhratach-logoThis is a scheme to promote the use of spoken Irish. It is aimed at mainstream primary schools where the language of instruction is English.

We are working hard here in St. Joseph’s to promote this project. We will update Gaelbhratach news on this site regularly and we ask you to keep an eye on our activities.

Gaelbhratach

Bhí an-chraic againn i rith na Samhna agus chum na hArdranganna Orthaí agus Deochanna Draíochita.

Gaelbhratach Quiz

Bíonn an-chraic ag an gCiorcail Chainte agus iad ag léamh na leabhair a scríobh Rang

Bronnadh

Táimid go léir ar bís í Scoil Iósaif toisc gur bronnadh an Gaelbhratach orainn i

Tráth na Gceist 2018

Mar chuid de sheachtain na Gaeilge bhí tráth na gCesit againn i ranganna 3 -

Halloween Greetings

As part of our Gaelbhratach initiative each class from 3rd to 6th created their own

Coiste Gaeilge Siopa Cácá

Margadh Cáca Bhí margadh cáca againn sa scoil um Cháisc. We had a great day

10 @ 10

Bhí Céilí Mór againn sa scoil ar an 10 Feabhra mar chuid de scéim 'Operation

Fáilteoirí

Gach maidin agus tráthnóna beidh páistí ag na dóirse agus ag an ngeata chun beannú