Táimid go léir ar bís í Scoil Iósaif toisc gur bronnadh an Gaelbhratach orainn i mí Bealtaine.

Bhíomar ag obair go dian ar an scéim seo le dhá bhliain anuas agus fuaireainar ardmholadh ó na scrúdaitheoirí. 

Comhghairdeas leis an gCoiste Gaeilge agus leis na daltaí go léir sa scoil.