Gach maidin agus tráthnóna beidh páistí ag na dóirse agus ag an ngeata chun beannú le tuismitheoirí agus le cuairteoirí chuig an scoil. Iarraimid ar gach éinne cúpla focal a labhairt leo.

Each morning and afternoon we will have members of our Coiste Gaeilge at the doors and gates welcoming all parents and visitors to St. Joseph’s. All our greetings will be trí Ghaeilge and we ask you to make a little effort to support us by speaking a cúpla focal.