Bhí an-chraic againn i rith na Samhna agus chum na hArdranganna Orthaí agus Deochanna Draíochita. We had great fun at Hallowe’en composing spells and potions.

Bhain na daltaí sinsearacha an – sult as rannta a mhúineadh do na daltaí sóisearacha. Our Senior classes enjoyed teaching Irish poems and rhymes to our Junior Classes.