Gaelbhratach

Gaelbhratach

Bhí an-chraic againn i rith na Samhna agus chum na hArdranganna Orthaí agus Deochanna Draíochita. We had great fun at Hallowe’en composing spells and potions. Bhain na daltaí sinsearacha an – sult as rannta a mhúineadh do na daltaí sóisearacha. Our Senior...
Bronnadh

Bronnadh

Táimid go léir ar bís í Scoil Iósaif toisc gur bronnadh an Gaelbhratach orainn i mí Bealtaine. Bhíomar ag obair go dian ar an scéim seo le dhá bhliain anuas agus fuaireainar ardmholadh ó na scrúdaitheoirí.  Comhghairdeas leis an gCoiste Gaeilge agus leis na...