Gaelbhratach

Gaelbhratach

Bhí an-chraic againn i rith na Samhna agus chum na hArdranganna Orthaí agus Deochanna Draíochita. We had great fun at Hallowe’en composing spells and potions. Bhain na daltaí sinsearacha an – sult as rannta a mhúineadh do na daltaí sóisearacha. Our Senior...
Gaelbhratach Quiz

Gaelbhratach Quiz

Bíonn an-chraic ag an gCiorcail Chainte agus iad ag léamh na leabhair a scríobh Rang a Sé.
Bronnadh

Bronnadh

Táimid go léir ar bís í Scoil Iósaif toisc gur bronnadh an Gaelbhratach orainn i mí Bealtaine. Bhíomar ag obair go dian ar an scéim seo le dhá bhliain anuas agus fuaireainar ardmholadh ó na scrúdaitheoirí.  Comhghairdeas leis an gCoiste Gaeilge agus leis na...
Tráth na Gceist 2018

Tráth na Gceist 2018

Mar chuid de sheachtain na Gaeilge bhí tráth na gCesit againn i ranganna 3 – 6. Bhí an – chraic againn agust bhí áthas an domhain ar na buaiteoirí sna ranganna éagsúla.
Halloween Greetings

Halloween Greetings

As part of our Gaelbhratach initiative each class from 3rd to 6th created their own Halloween greeting as Gaeilge and posted them up on their classroom doors. All classes had great fun and produced some fantastic work.  Well done to all!